Regulaminy i dokumentacja

Zarządzenie Nr 23/2013 burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z obiektów sportowych. 


Uchwała Nr XXIII/165/2013 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów  sportowych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz regulaminów korzystania z tych obiektów.


Cennik korzystania z usług hali sportowej

TOP