Informacje ogólne Boisko Orlik

Z dniem 10 września 2011 roku zostanie uruchomiony program „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012", który jest programem pilotażowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanym na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012".

Głównym celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich osób niezależnie od wieku. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. Ofertę realizują wykwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną oraz Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

Boisko „ORLIK 2012” znajduje się na stadionie miejskim w Grabowie nad Prosną przy ul. Przemysłowej.

W godzinach od 800 do 1530 z boiska korzystają uczniowie naszych szkół podstawowych i gimnazjum
w ramach zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia w godzinach popołudniowych prowadzone są w godzinach  wg. indywidualnych harmonogramów pracy animatorów.

TOP